Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Školstvo a mládež   /   Materské školy

Materské školy

Prevádzka MŠ počas jarných prázdnin

Základná škola s materskou školou
Okoličianska 404/8C, tel: 044/552 08 25, 0911399955
email: zssms@zslmokolicne.edu.sk
web: www.zslmokolicne.edupage.org


Základná škola s materskou školou
Demänovská ulica 408/4A
Detašované pracovisko: Materská škola
P.J. Kerna 76, Demänová, tel: 044/554 92 56, 0911 597025
email: MŠ riaditel@zskerna.edu.sk
web: MŠ www.msdemanova.sk

Materská škola
Kláštorná 550, tel: 044/552 43 86
email: msklastorna@centrum.sk  web: https://msklastorna.sk/

Materská škola
Čsl. brigády 2, tel: 044/ 552 34 00
e-mail: m.s.brigady@centrum.sk web: www.ms-bublinka.sk
 
Materská škola

Vranovská 601, Palúdzka, tel: 044/554 15 54,0918 600 756
e-mail: msvranovska@gmail.com  web: www.msvranka.sk
 
Materská škola

Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1888/81, tel: 0911 010 183
e-mail: msstodolu@gmail.com web: www.stodolacik.sk
 
Materská škola

Ondrašovská 55, tel: 044/552 29 58
e-mail:msodrasova@gmail.com web: www.msondrasova.sk
 

Materská škola
Nábr. 4. apríla 1936, tel: 044/552 50 07
e-mail: zirafka@zirafka.sk  web: www.zirafka.sk
 
Materská škola
Agátova 637, tel riad. MŠ: 0911 441 376,  školská jedáleň 044/553 11 17,0911 389 019
e-mail: msagatik637@gmail.com   web: www.agatik.sk
 
Materská škola

Komenského 13, tel: 044/552 21 97
e-mail: mskomenskeho@centrum.sk    web:www.mskomenskeho13.sk  
 
Materská škola

Palúčanská 22, tel: 044/554 13 18
e-mail: mspalucanska@centrum.sk       web www.ms-plucanska.eu
 
Súkromná materská škola STONOŽKA, s.r.o. 
T. Vansovej 16, tel: 044/552 25 74, 0907/ 984 635
e-mail: sms.stonozka@gmail.com      web: www.stonozka.php5.sk