Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Zastupiteľstvo   /   Zasadnutia MsZ

Zasadnutia MsZ


 

PROGRAM ROKOVANÍ

Plán zasadnutí MsZ

2023
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
Nastaviť
  30.11.2023 XIV.
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.10
Voľba návrhovej komisie
5.
10.30
Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ Výsledky hlasovania
6.
10.40
Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy, životného prostredia a výstavby MsÚ Výsledky hlasovania
8.
11.00
Ing. Lenka Debnárová, PhD., vedúca oddelenia miestnych daní a poplatkov Výsledky hlasovania
17.
12.20
Ing. Ján Blcháč ml., strategický manažér Výsledky hlasovania
19.
14.00
Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta
JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsÚ Výsledky hlasovania
PRESTÁVKA (13.00 – 14.00)
22.
16.30
Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy, životného prostredia a výstavby MsÚ Výsledky hlasovania
34.
19:10
Ing. Ivan Košík Vedúci Odboru správy mesta Výsledky hlasovania
36.
19.40
Informácie
37.
19:50
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.10
Voľba návrhovej komisie
5.
10.20
JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsÚ Výsledky hlasovania
7.
10.40
Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta
JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsÚ Výsledky hlasovania
8.
11.40
JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsÚ Výsledky hlasovania
HLASOVANIE (12.30 – 13.00)
PRESTÁVKA (13.00 – 14.00)
10.
14.00
Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy, životného prostredia a výstavby MsÚ Výsledky hlasovania
11.
14.15
Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy, životného prostredia a výstavby MsÚ
Prizvaná:Daniela Dunajová, osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci Výsledky hlasovania
15.
15.30
Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ Výsledky hlasovania
HLASOVANIE (16.00 – 16.30)
17.
16.30
Interpelácie poslancov
18.
16.55
Informácie
19.
17.00
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
19.2
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.10
Voľba návrhovej komisie
6.
10.35
Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ Výsledky hlasovania
13.
Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ Výsledky hlasovania
15.
14.20
Ing. Martin Kögel, ekonomický námestník Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš Výsledky hlasovania
17.
15.00
Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta
JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsÚ Výsledky hlasovania
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.10
Voľba návrhovej komisie
8.
11.10
Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta
JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsÚ Výsledky hlasovania
HLASOVANIE (12.30 – 13.00)
11.
14.15
Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy, životného prostredia a výstavby MsÚ Výsledky hlasovania
12.
14.30
Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy, životného prostredia a výstavby MsÚ Výsledky hlasovania
13.
14.45
Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ Výsledky hlasovania
HLASOVANIE (16.00 – 16.30)
17.
16.30
Interpelácie poslancov
18.
16.50
Informácie
19
17.00
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
16.00
Otvorenie zasadnutia
2.
16.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
16.10
Voľba návrhovej komisie
6.
16.40
Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ Výsledky hlasovania
7.
18.00
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.10
Voľba návrhovej komisie
7.
11.00
Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta
JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsÚ Výsledky hlasovania
HLASOVANIE (12.30 – 13.00)
PRESTÁVKA (13.00 – 14.00)
11.
14.30
Ing. Jana Kormaníková, vedúca oddelenia projektového a energetického manažmentu MsÚ Výsledky hlasovania
12.
15.30
Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ Výsledky hlasovania
HLASOVANIE (16.00 – 16.15)
13.
16.15
Interpelácie poslancov
14.
16.25
Informácie
15.
16.30
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
10.00
Otvorenie zasadnutia
2.
10.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
10.10
Voľba návrhovej komisie
5.
10.30
Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta
JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsÚ Výsledky hlasovania
6.
10.45
JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsÚ Výsledky hlasovania
10.
12.10
Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru dopravy, životného prostredia a výstavby MsÚ Výsledky hlasovania
PRESTÁVKA (12.30 – 13.30)
12.
13.45
Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ Výsledky hlasovania
17.
15.45
Interpelácie poslancov
18.
15.55
Informácie
19.
16.00
Záver
P.č.
Čas
Program
 
Predkladá
1.
15.00
Otvorenie zasadnutia
2.
15.05
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.
15.10
Voľba návrhovej komisie a voľba volebnej komisie
5.
15.30
Návrh na predaj prebytočného majetku, prenechanie majetku do nájmu a nakladanie s majetkovými právami mesta
JUDr. Miroslava Javornická, vedúca odboru právneho MsÚ Výsledky hlasovania
7.
16.10
Ing. Ivan Košík, vedúci odboru správy mesta MsÚ Výsledky hlasovania
12.
21.10
Interpelácie poslancov
13.
21.25
Informácie
14.
21.30
Záver