Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Partnerské mestá   /   OPAVA (Česká republika)

OPAVA (Česká republika)

Región: Moravskoslezský kraj
Počet obyvateľov: 57 759
Rozloha: 90 km2
Nadmorská výška: 257 m. n. m.
Oficiálna zmluva: 11. 3. 1977, ďalšia bola podpísaná 24. 5. 2002
Internetová stránka mesta: www.opava-city.sk
Film o meste

Stručná charakteristika partnerského mesta

Opava je bývalé kráľovské a poľnohospodárske mesto, od roku 1990 je štatutárnym mestom. Prvá písomná zmienka o Opave je z 26. 12. 1195. Mesto leží na oboch stranách rieky Opava, v údolí, ktoré je ohraničené na juhozápade výbežkami pohoria Nízkych Jesnníkov, východne od mesta sa rozkladá Poopavská nížina. Nachádza sa severozápadne od Ostravy a blízko hraníc s Poľskom.
Opava je rodiskom množstva slávnych osobností.  Medzi najvýznamnejšie patrí známy český básnik Peter Bezruč, vlastným menom Vladimír Vašek, ktorý je autorom zbierky Slezské písně. Po básnikovi je v Opave pomenovaná knižnica a každoročne sa koná festival s názvom Bezručova Opava.
V Opave sa nachádza Slezské zemské múzeum, ktoré je najstaršie a zároveň tretie najväčšie v Českej republike. V meste sa nachádza viacero kultúrno-historických pamiatok - napr. dominikánsky kostol sv. Václava, kaplnka svätého Kríža, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, Blücherův palác, mestská veža Hláska, Minoritský kláštor.
Opava je známa predovšetkým svojím kultúrnym dianím. Každoročne sa tu koná množstvo národných, ale aj medzinárodných festivalov. K najznámejším patrí Bezručova Opava a Další břehy. Nachádza sa tu aj Slezské divadlo v Opave.
Medzi populárne športy v Opave patria futbal, ľadový hokej, basketbal, atletika a plávanie. Významná je aj kanoistika, na rieke Opava je vybudovaný umelý vodný kanál, ktorý je prvým na Morave. V roku 2006 bol vybudovaný aj skate park a veľkej obľube sa teší in-line korčuľovanie.

Stručná charakteristika partnerskej spolupráce:

Prvé kontakty Opavy a Liptovského Mikuláša sú z roku 1962.  21. 7. 1964 na schôdzi Mestského národného výboru v Opave vtedajší tajomník MsNV Ján Žídek  predložil návrh na družbu s organizáciami  v Liptovskom Mikuláši. Tento návrh bol prijatý. Prvá oficiálna zmluva medzi mestami bola podpísaná 11. 3. 1977. Spolupráca bola po roku 1995 chvíľu odmlčaná. V roku 1998 dostala delegácia z Liptovského Mikuláša pozvanie do Opavy na festival Bezručova Opava. Spolupráca bola teda  obnovená podpísaním zmluvy  24. 5. 2002.
Každoročne dochádza ku kultúrnej spolupráci a výmene súborov a skupín. Pravidelne v septembri sa organizuje mestská športová olympiáda základných škôl. Aktívna je aj spolupráca mestských polícií.
Partnerskými mestami Opavy sú okrem Liptovského Mikuláša aj Zywiec a Ratiborcz v Poľsku, v Rakúsku je to mesto Roth.