Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Partnerské mestá   /   MICHALOVCE (Slovenská republika)

MICHALOVCE (Slovenská republika)

MICHALOVCE (Slovenská republika)

 
Kraj: Košický
Počet obyvateľov: 38 377
Rozloha : 52, 81 km2
Nadmorská výška: 114 m. n. m.
Prvá oficiálna zmluva: 19. 08. 2016
Internetová stránka mesta: www.michalovce.sk
 

Stručná charakteristika mesta:

 
 
Najstaršia písomná zmienka sa viaže k r. 1244, kde sa Michalovce spomínajú ako osada. Priaznivá poloha na brehu Laborca, pomohla prerásť dedine v mesto  v 13. storočí. Už v roku 1290 sa spomína v Michalovciach fara a kostol zasvätený p. Márii. V tomto roku sa spomínajú 4 mlyny a v r. 1335 aj latinská škola s vlastnou budovou. O významnejšom postavení Michaloviec ako strediska hospodárskeho a spoločenského života v 14.storočí hovoria záznamy ako právo mýta z r. 1346 –, v r. 1374 sobotné trhy a od r. 1399 výročný jarmok. Prvý záznam o Michalovciach ako meste je datovaný v roku 1416, ďalším významným krokom hospodárskeho rozmachu bolo udelenie práva dvoch výročných jarmokov v r. 1449. V 15. storočí sa Michalovce stali najvýznamnejším hlavným trhovým strediskom. Centrum mesta bol hrad - sídlo feudálnej rodiny Sztárayovcov. Výrazný rozvoj mestu prinieslo obdobie 19. storočia. V roku 1828 tu pracovalo 49 remeselníckych dielní, ktoré zastúpili všetky druhy výroby. Tak vznikli ďalšie potravinárske a priemyselné závody ako pivovar, dve tehelne a parný mlyn. Charakter poľnohospodárskeho mesta, ktoré mali Michalovce do obdobia roku 1945, zmenil značný počet novovzniknutých priemyselných podnikov. Medzi významné patrili Poľnohospodársky nákupný a zásobovací podnik, Východoslovenské mliekarne, Východoslovenské hydinárske závody, Odeta – výrobné družstvo, Vihorlat Snina s exportom svojich výrobkov.
V meste sa každoročne koná Srdce ako dar, ktoré sa zameriava na záujmovo umelecké činnosti detí, mládeže a dospelých. Ďalej sa tu koná Michalovská hudobná jeseň, Zemplínske pero či tradičný Zemplínsky jarmok na ktorom nájdeme okrem trhov aj hudbu, šport, divadlo či remeslá.
Neďaleko Michaloviec sa nachádza vodná nádrž Zemplínska šírava, ktorá je dôležitou oblasťou letného cestovného ruchu. Na nej sa nachádza niekoľko rekreačných stredísk ako Biela Hora, Kaluža, Klokočov, Medvedia hora, Hôrka, Paľkov, Kamenec.
 
 

Stručná charakteristika partnerskej spolupráce:

 
Spolupráca vznikla na základe podnetu mesta Liptovský Mikuláš. Dohoda o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi mestami Liptovský Mikuláš a Michalovce bola podpísaná  19. 8. 2016. Okrem Liptovského Mikuláša Michalovce kooperujú aj s inými partnermi ako s Francúzskym mestom Cognac, Srbským mestom Pančevo,  Maďarským Sátoraljaújhely, Bulharskou Kavarnou, Ukrajinským Užhorodom, Poľským mestom Jaroslaw, Španielskou Vila Real či s Českým mestom Vyškov v oblasti verejnej správy, obchodu, školstva, kultúry a športu, či v oblasti služieb a cestovného ruchu.