Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Mesto   /   Príroda   /   Voda

Voda


Voda je v živote mesta a regiónu prítomná v rôznych podobách. Prvou sú rieky a horské bystriny Liptova, ktoré boli oddávna využívané na lov rýb, najmä pstruhov a lipňov. Všetky toky prameniace v Liptove ústia do Váhu, riečnej osi regiónu a najdlhšej slovenskej rieky. Najväčším a najkrajším prítokom Váhu z Tatier je rieka Belá. V jej krištáľovo čistej vode majú domov strieborné lipne a bodkované pstruhy, ktoré sú výzvou nielen pre domácich rybárov. Spenené a dravé vody zas lákajú vodákov k raftingu.

Liptov je mimoriadne bohatý aj na minerálne vody. Nachádza sa tu 25 lokalít s približne 90, prevažne uhličitými prameňmi. Svojou liečivou silou napájajú troje kúpeľov – v LúčkachĽubochni a v Korytnici. Lúčky, najznámejšie termálne kúpele na liečbu ženských chorôb, sú od Liptovského Mikuláša vzdialené len 20 km. Akoby bolo bohatstvo minerálnych vôd Liptova bezodné – má dosť zázračnej energie s blahodarnými účinkami na ľudské zdravie aj pre termálne kúpaliská, ktoré sa stali vyhľadávanými oázami relaxu i zábavy pre tisícky domácich i zahraničných návštevníkov. Najväčší zdroj minerálnej vody s výdatnosťou 35 l/s napĺňa termálne kúpaliská v neďalekom Liptovskom Jáne. V kúpeľnej dedinke Bešeňová vznikol na báze horúcich prameňov liečivých vôd s teplotou 62 °C známy areál termálnych kúpalísk Thermal park Bešeňová. Srdcom Aquaparku Tatralandia je geotermálny vrt, ktorým z viac ako 2500 m hĺbky prúdi minerálna voda s teplotou 60,7 °C. Je v nej časť vôd z paleogénneho mora, ktoré bolo na území Liptovskej kotliny už pred 40 miliónmi rokov. Ďalšou zaujímavosťou Liptova sú „rastúce kamene“ – travertíny. Uhličitan vápenatý, ktorý obsahuje voda z minerálnych prameňov, sa tu dlhodobým zrážaním ukladá do bizarných tvarov – rôzne sfarbených travertínových kôp, kaskád, terás a jazierok. K najzaujímavejším lokalitám patrí prírodný výtvor Bešeňovské travertíny s najväčšou terasovitou kaskádou na Slovensku.
Krajinný ráz strednej časti Liptovskej kotliny výrazne zmenila výstavba vodného diela Liptovská Mara v rokoch 1965–1975. Pod jej hladinou zmizlo niekoľko  obcí a osád v najúrodnejšej časti Liptova. Najvýznamnejšie kultúrno-historické pamiatky zo zátopovej oblasti môžete vidieť v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline a vo Svätom Kríži. Vodná nádrž, objemom zadržanej vody (max. 360 mil. m3) najväčšia na Slovensku, obmýva mesto od západu. Využíva sa na výrobu elektrickej energie, zásobovanie priemyslu a poľnohospodárstva vodou, v letnom období na rekreáciu, vodné športy a športový rybolov. Pri povodniach je schopná zachytiť storočnú vodu.
Technickým unikátom je vodné dielo Čierny Váh s dvoma nádržami a prečerpávacou elektrárňou. Horná nádrž (980 m n. m.) je najvyššie položenou vodnou nádržou na Slovensku. S krajom horských bystrín a kaskád sú neodmysliteľne spojené vodné športy, z ktorých najmä kanoistika preslávila mesto vo svete.